Ligt onze toekomst vast?

secret

‘The Secret’, een fenomeen waarover de laatste jaren veel gesproken is. Volgens het boek ‘The Secret zouden wij als mensen alles kunnen creëren met behulp van een onbegrensde overtuiging. Als wij in onze gedachtegangen ervan overtuigd zijn dat onze wensen uitkomen, dan zouden wij het volgens ‘The Secret’, ook voor elkaar krijgen.

Met deze stelling ben ik het gedeeltelijk eens. Als we er vanuit gaan dat alles ‘energie is’ en dat wij met onze gedachten gangen energie in werking zetten, ‘gedachten kracht’, dan denk ik inderdaad dat als men angstig is, men ook angst aantrekt, dan als je negatief denkt, je ook negatieve zaken naar je toetrekt. En zo dus ook met positieve overtuigingen alles naar je toe kan trekken wat je maar wenst. Maar als deze theorie waar zou zijn, bestaat dan een paragnost wel? Vanuit deze theorie zou het werk van een paragnost niet bestaan.

Als we kijken naar de wetten van de natuur, dan spreken we over oorzaak en gevolg. Een eenvoudig voorbeeld: Als we afhankelijk zijn van een bepaald visgebied in onze omgeving en wij die vervuilen, hebben we niet meer te eten. Alles draait dus om oorzaak en gevolg. Vanuit de ‘The Secret’, wordt er gekeken naar een kort tijdsbestek, namelijk één mensen leven. Volgens mij zijn deze wetten veel ruimer, groter en niet aan de tijd van één mensenleven gebonden. Als ik in dit mensenleven een tiran zou zijn, dan kan ik er bij voorbaat vanuit gaan dat ik in mijn volgende leven of het leven daarop de gevolgen hiervan zal moeten nemen en een leven zal lijden van een onderdaan, om te ervaren hoe het is om als ondergeschikt en onder dwang te leven. De Mallemolen van het leven kent dus oorzaak en gevolg op een hele directe en kleinschalig manier maar ook die van de grotere cirkel van oorzaak en gevolg.

Dit noemen we Karma of het lot. We hebben dus onze eigen lot in handen, door onze eigen creaties en handelingen. Voordat we geboren worden bepalen we welke zaken we willen en mogen leren tijdens ons leven. Deze ‘thema’ s’, liggen vast. Zodra we echter een thema begrepen hebben, ervan geleerd hebben, zijn we op het gebied van dit ‘thema’, in staat om opnieuw te creëren.

Een paragnost ziet datgene dat ‘vastligt’, in het lot of dat geen dat vanuit karma gecreëerd is. Zo is het heel goed mogelijk dat een paragnost wel vragen kan beantwoorden op het gebied van werk, maar dat de toekomst op het gebied van bijvoorbeeld een relatie of huwelijk niet vast ligt.

Paragnosten zijn in staat informatie op te halen in de vorm van beelden of ‘het weten’, vanuit een energetische bibliotheek. En hoewel een tijdsfactor vaak wat moeilijker ligt, zijn gebeurtenissen tot op de datum nauwkeurig terug te vinden.

Eén keer in ongeveer zeven jaar wordt ons pad aangepast en opnieuw uitgestippeld. Dit geld met name voor de ‘levensthema’s’, die we achter ons laten liggen. Het getal zeven speelt in onze hele cyclus een belangrijke rol, denk maar aan zeven slechte, zeven goede jaren, maar ook de zeven oceanen, zeven werelddelen, zeven hoofd chakra’s, en zeven vitale organen. Ook de naam God wordt op zeven verschillende manieren in de bijbel geschreven. Trek je als mens dus geen lering uit hetgeen je overkomt, dan zul je steeds weer in dezelfde stukken terecht komen.

Omdat moeder aarde en de kosmos daarom heen een langzamere draai heeft, is het mogelijk om wat de aarde als geheel betreft verder in de toekomst te kijken. Einstein: Er zijn 49 melkwegstelsel gelijk aan de onze.

Zo lastig als het is, komt het eigenlijk op het volgende neer: Wij zijn als mensen, als eenheid waarbij wij met zijn allen aan elkaar verbonden zijn, altijd verantwoordelijk voor onze ‘eigen gemoed toestand’.

Ik kan me heel goed voorstellen dat als iemand dit artikel leest er enorm veel protest kan opborrelen, zeker als er sprake is van enorme tegenslagen. Met dit artikel wil ik juist kracht bieden.

Uzelf en alleen u zelf kan iets veranderen aan de situatie, door in te zien ‘waarom juist u dit overkomt’ en vanaf het moment dat het inzicht er is kunt u door en een ‘zwaardere of mindere periode’ achter u laten liggen.

Voor diegene die enorme verliezen hebben geleden, mensen hebben moeten verliezen aan gene zijde, wil ik graag dit zeggen: Het leven lijkt soms heel erg lang maar is in de tijd van de kosmos erg kort. U komt elkaar weer tegen, de cirkel wordt weer rond, het is een kwestie van aardse tijd voordat u elkaar weer treft om bij elkaar te kunnen zijn. Leef het leven, geniet van alle ervaringen zodat u de ervaringen kunt delen als u weer bij elkaar bent.

Commentaar geven is niet mogelijk.