Naar wie voor welk consult

Binnen het Paranormale vakgebied zijn vele disciplines. Wie kunt u nu het beste bezoeken en waarvoor, hieronder treft u een overzicht aan:

Wat mag u van een paragnost verwachten:

Het woord paragnost betekend letterlijk ‘het weten van het paranormale’. Een paragnost weet vaak niet waar zijn of haar informatie vandaan komt. Er wordt wel gesproken over een collectief archief of bibliotheek ook wel de Akasha Kroniek genoemd. De informatie die een paragnost ophaalt kan hem of haar op verschillende manieren bereiken. We spreken wel over het helder weten en of helder zien. Er is dus geen sprake van communicatie met overledenen of gidsen. De titel paragnost wordt veelvuldig gebruikt maar is alleen op zijn plaats als we spreken over een persoon die deze ‘gave’, ik spreek liever van talent, heeft meegekregen. Een paragnost ziet of weet alleen datgene dat in de toekomst vastligt.

Als paragnost moet men in staat zijn om informatie uit het verleden, het heden en ook een stukje toekomst te kunnen vergaren. Met deze informatie is een paragnost in staat inzichten te geven die ondersteunend kunnen zijn in het leven. Een paragnost heeft vaak een zwaarder leven gehad en daardoor veel levenservaring opgedaan. Met behulp van deze levenservaring in combinatie met de paranormale informatie kunt u met bijna iedere vraag bij een paragnost terecht.

Wat mag u van een medium verwachten:

Het woord Mental staat voor het mentale contact dat een medium legt met overleden personen. Een Mental medium ontvangt voor u informatie en gegevens van overledenen. Het is een prachtig vak waarbij het medium de communicator mag zijn voor ‘hen die geen stem meer hebben’. Het medium mag de spreekbuis zijn voor de overleden persoon die graag nog iets duidelijk wil maken of wil laten weten dat zijn of haar steun er bijna altijd is. In Nederland gebruiken we regelmatig de term ‘channelen’, dit is echter niet correct. Een mental medium communiceert met gene zijde en wordt geen kanaal waardoor gesproken wordt. (Zie fysiek of tranche medium).

U kunt dus met name bij een mental medium terecht als u vragen heeft over een dierbare overledenen en dit kan heel hulpvol zijn bij het verwerken van een verlies. Een mental medium communiceert van ziel tot ziel en ontvangt informatie via de ‘sjakra’s, die zich in het hoofd vertalen naar beeld, tekst, en of gevoel. Dit noemen wij helderhoren, helder zien, helder ruiken en helder voelen.

Zo boven, zo beneden:

De overleden persoon gebruikt het referentiekader van het medium. Zij werken dus met een bepaalde intelligentie die niet anders is dan hier. Een goed medium gaat u eerst zaken vertellen over de overleden persoon. U kunt hierbij denken aan: uiterlijke kenmerken, manier van overleden, gezamenlijke herinneringen maar ook namen, gezinssamenstelling, familieband en bijvoorbeeld woonomgeving. U hoeft dus geen informatie te geven en het is beter dat u geen vragen stelt aan de hand van een foto. Het medium moet in staat zijn u eerst voldoende bewijzen te leveren. Neem geen genoegen met: ‘ja uw moeder is hier, ze is altijd bij u, u krijgt een mooie bos tulpen, ze is trots op u en ze is goed over gegaan’. Dit houd niet in dat het medium altijd in staat is contact te leggen met de persoon waarmee u graag contact wilt hebben, want ook aan gene zijde bestaat de vrije wil. Een mental medium doet in principe geen voorspellingen, tenzij een overleden persoon hierover informatie doorgeeft aan het medium. Wij spreken dan meer over inzichten en vooruitzichten.

Wat mag u van een Psychic:

Het woord psychic is het Engelse woord voor psychometrie. Een psychic medium haalt informatie uit alle energie die in en om u heen is. Deze energie vertaald het medium in woorden, beelden en gevoel en geeft inhoud aan gebeurtenissen. Met alle verkregen informatie in combinatie met de levenservaring van het medium is het psychic medium goed in staat uw situatie te analyseren en kan vandaar uit adviseren en een verwachting uitspreken. Een goed psychic medium kan ook informatie halen (lezen) uit uw stem, een foto (het zogenoemde foto lezen) een koffiekopje of kauwgommetje waar uw energie in zit.

U hoeft het psychic medium niets tot weinig te vertellen. Dit vakgebied is met name gericht op het emotionele vlak, waarbij het belangrijk is dat het medium u eerst informatie verschaft die zij niet had kunnen weten over bijvoorbeeld uw beroep, of de auto waarin u rijd. Want ook dit is in uw energie te lezen. In principe hoeft u geen vragen te stellen, want als het goed is dan beantwoord het medium tijdens het lezen van uw energie de vragen vanzelf. U kunt uiteraard de nog niet beantwoorden vragen aan het einde van het consult stellen.

Neem geen genoegen met de volgende berichten: ‘U heeft een groot verdriet gehad (Wie niet die ouder is dan 40 jaar), u bent sociaal en heeft een warm karakter, u heeft moeite met het maken van keuzes’ (Uiteraard, want anders komt u niet op consult). Deze standaard uitingen vormen geen bewijs van de kwaliteit van het medium.

Wat mag u van een Healing Medium verwachten;

Er zijn verschillende vormen van healen. Indien iemand werkt met zijn of haar eigen energie in combinatie met het psychic mediumschap dan noemen wij dat magnetiseren. Een Healing Medium werkt als kanaal en met behulp van de “bron”, om zo met energie en zonder tussenkomst van eigen wil te behandelen. Daarnaast is een healingmedium in contact met “boven”, in staat tot communiceren om zo de oorzaak onder een klacht te traceren. Zij mogen inzichten ontvangen voor diegene die zij behandelen om zo patronen te doorbreken en gewenst te veranderen.

Een healing medium werkt gericht op positieve aspecten en levert tijdens het consult bewijs van hetgeen er speelt of gespeeld heeft in een leven van de persoon die u behandeld. U leert als medium voelen en het kunnen benoemen welke veranderingen er in het energetische lichaam plaatsvinden op het moment van de energetische behandeling toepast. Een prachtig vak waarmee wij veel mensen kunnen helpen.

Wat mag u van een Fysic medium / trance medium verwachten:

Een fysiek medium is zeldzaam. Is er sprake van het fysic mediumschap dan wordt dit medium overgenomen door een energie (overleden persoon) die het medium gebruikt als kanaal om boodschappen of inzichten door te geven. Dit noemen we het channelen en kan leiden tot heel bijzondere zaken. Zo zijn er fysiek mediums die zelf niet kunnen schilderen of muziek kunnen spelen maar op het moment dat zij worden overgenomen opeens binnen een heel kort tijdsbestek in staat zijn bijvoorbeeld een Rembrand te schilderen of stukken van Mozart te spelen. Ook is het mogelijk dat het medium een taal spreekt onder invloed van een energie die zij normaal gesproken niet beheersen. Nu zijn er binnen de branche veel mediums die gebruik maken van automatisch schrift. Alleen bij een fysiek medium is hier sprake van. Zij hebben dan ook het handschrift van bijvoorbeeld een overledene. Binnen de branche zijn er ook wel mental en phychic mediums die aangeven via automatisch schrift zaken voor u op papier zetten, dit is echter niet correct. Wat zij doen is de informatie op papier zetten en dit gebeurt dan niet automatisch.

Wat mag u van een kaarlezer verwachten:

Een kaartlezer werkt met “echte” kaarten en hieronder verstaan we bijvoorbeeld de gewone speelkaarten, de Le Normand kaarten en de Tarot kaarten. Het medium stemt zich af op uw energie voordat de kaarten in een duidelijk patroon gelegd worden. Eigenlijk verschijnt dan in de kaarten uw leven, zowel de positieve zaken als de zaken waar u mogelijk wat hulp bij kunt gebruiken. Met behulp van levenservaring adviseert het medium dan bij uw hulpvragen en levert ook bewijs door hetgeen het medium over u verteld. Een gedeelte van de kaarten is van toepassing op de toekomst en wat u mogelijk mag verwachten. Wel schuilt hier ook een gevaar in, want in uw energie zitten ook uw wensen en deze zouden het beeld over de toekomt kunnen beïnvloeden. Een goed medium weet deze te onderscheiden, want er is niets zo veranderlijk als de mens en onze wensen veranderen per dag. Een kaartlezing kan een hele goeie ondersteuning en hulpbron zijn.