Opleidingen Healing Medium 2016

Opleiding Healing Medium 1e jaar

Het healing mediumschap dragen sommigen van nature bij zich, als een gift waar zij zich bewust van zijn. Anderen dragen het bij zich en ontdekken gedurende het leven steeds meer over dit mooie talent. Wij delen graag met u de kennis die u helpt om het talent steeds meer te ontwikkelen. Tijdens de opleiding leert u hoe u met energie kan werken en hoe u met eigen energie anderen kunt healen. De helende eigenschappen van mens en dier.

Binnen de opleiding bieden wij een diversiteit aan oefeningen. Door met elkaar te oefenen, je sjackra’s te leren besturen en de energie op de juiste manier te gebruiken, kun je als healer steeds zorgvuldiger en concreter werken. We starten met het psychic healen (elementaire), het leren lezen van de ander en zo zien waar oude patronen het lichamelijk en/of het emotionele gedeelte hinderen, of last bezorgen. Het healen met de eigen energie noemen we psychic healen, ook wel magnetiseren of strijken genoemd.

Naast het psychic healen maken we een start met het mediamiek healen (spirit healing) Een methode waarbij we healen met behulp van de zielenwereld, jouw gidsenteam, de meesters. We leren te begrijpen en te verwoorden wat de oorzaak is onder de lichamelijke klacht, zodat we ondersteunen in het doorbreken van patronen.

We delen kennis over o.a. kleurenleer, filosofie, psychologie, zelfontwikkeling, theorie en healing vanuit verschillende stromingen. Des te groter onze kennis, des te meer we voor de ander kunnen betekenen. Het programmeren en deprogrammeren waaronder het schonen van materialen en huizen is een onderdeel van de lesstof.

Binnen het paranormale vakgebied werken we altijd als healers, ten diensten van de zielen met en zonder lichaam. Of dit nu is als paragnost, phychic of medium. Het healing mediumschap kan daarom niet zonder het mediumschap. Psychic lezen we de mens, de ziel, als medium brengen we hulp bij rouwverwerking en kennis.

De opleiding Healing mediumschap 1e jaar is onder gebracht in de opleiding Leer der Mystieken. Mocht u graag alleen  de lessen Mediumschap en Healing mediumschap willen volgen dan kunt u dat bij inschrijving aangeven. Klik hier voor de opleiding Leer der mystieken.

Opleiding Healing Medium 2e jaar

Gedurende de opleiding brengen we verdieping in het psychic (elementaire), en mediamiek (spirit healing) werken. Met behulp van de zielenwereld (gidsen en meesters), leren we  concreter de oorzaak onder een klacht te traceren. We maken een start om te leren als kanaal te functioneren, zodat we met behulp van gidsen energetisch het lichaam mogen healen, waarbij wij als comunicator en als onderdeel van het gidsenteam functioneren.

Praktijk gerichte oefeningen ondersteunen het concreet leren delen en benoemen van hetgeen er speelt of gespeeld heeft in het leven van de persoon die u behandelt. Deze inzichten helpen om patronen te doorbreken en desgewenst te veranderen.

Multidimensionale healing is een onderdeel uit van deze opleiding. U ontvangt de zogeheten inwijdingen tot de 4e graad. Een 5e inwijding tot reiki master volgt als u daar zelf aan toe bent. Daarnaast worden er vanuit verschillende stromingen technieken, met de daarbij behorende theorie aangeboden. De krachtelementen van de natuur spelen hierbij een grote rol en brengen we ook een stukje magie in de opleiding. Filosofische- en psychologische verdieping,  kwantummechanica, verdere ontwikkeling van het mediumschap en oude magie komen aan bod.

We mogen met regelmaat pijn verlichten en lichamelijke klachten behandelen. Na deze opleiding verandert het leven, de levensinvulling, want ook voor uzelf brengt het positive en mogelijk andere manier van zijn en leven.

De opleiding Mediumschap 2e jaar is onder gebracht in de opleiding Leer der Mystieken. Mocht u graag alleen  de lessen Mediumschap en Healing mediumschap willen volgen dan kunt u dat bij inschrijving aangeven. Klik hier voor de opleiding Leer der mystieken.

Opleiding Healing Medium (OHM) 3e jaar

Met als basis het psychic healen en het spirit healen, vinden we nu verdieping in het trance-healen. Het werken vanuit trance kost jaren aan inspanning, het werkelijk kunnen overgeven  en we maken hier een start mee. Een prachtig goed, waarbij de zielenwereld ons fysieke lichaam gebruikt om aanwezig te zijn en van binnenuit de mens te helen. Vanuit een lichte trance-staat leren we, hoe we groepen mensen mogen inspireren. Hoe we healing, vertrouwen en kennis overdragen vanuit het trance-speaking. We gaan dieper in op het interpreteren van informatie, maar ook het geven van zaaldemonstraties healing mediumschap komt aan bod.

Het leven is magisch, er volgt verdieping over het werken met krachtelementen vanuit de natuur, als is een rode draad door de opleiding. Met behulp van de Sjamanistische en Keltische kennis, leer je hoe je vanuit trance-reizen mensen kunt behandelen en begeleiden. Ook de in het leven verloren zielendelen (energie) leren we traceren en weer terugplaatsen.

En ….. uiteraard komt er een grote dosis werkelijke zelfkennis, integriteit, filosofie en discipline bij kijken.

De opleiding Mediumschap 3e jaar is onder gebracht in de opleiding Leer der Mystieken. Mocht u graag alleen  de lessen Mediumschap en Healing mediumschap willen volgen dan kunt u dat bij inschrijving aangeven. Klik hier voor de opleiding Leer der mystieken.

Inschrijven

Commentaar geven is niet mogelijk.