Oude zielen en Paranormaliteit

Iedere maand wordt in het blad Paravisie een stelling gegeven om over te filosoferen. Uitgave Paravisie september 2011 De Stelling: “Paranormaliteit kmt allen bji oude zielen voor”

Stelling getuigt van Egocentrisme..

Aanhangers van het spiritisme geloven dat het leven oneindig is voor iedereen en dat er geen onderscheid is tussen de zielen. De één is niet belangrijker dan de ander en iedereen beloopt zijn of haar leven volgens het pad dat bij het leerproces hoort. Ik sluit mij aan bij deze zienswijze.

Ik geloof niet dat het goddelijke/ de creatie onderscheid maakt tussen zielen en dat mensen binnen de oude culturen leefden en dachten vanuit een klassenverschil. Vanuit mijn gedachtegoed splitst een ziel zich in zeven delen en gaat elk deel zijn eigen weg. Het spirituele of paranormale leven, of het talent om in andere bewustzijn-lagen te kijken komt in elke bevolkingsgroep voor. Sterker nog: We zien dat de paranormale aanleg veel minder bij onze leiders en meer onder de “gewone”mens. Buiten dit gegeven ben ik van mening dat iedereen in meer of mindere mate een bepaalde aanleg heeft, waarbij de één concertpianist wordt en de ander een riedeltje thuis speelt. Mijn conclusie is dan ook dat er geen onderscheid is tussen oude en jonge zielen en daarmee ook niet binnen de paranormaliteit. We kiezen slechts in dit leven voor een bepaald pad met de daarbij behorende kwaliteiten. Ook ben ik van mening dat het spreken over oudere en jongere zielen slechts voorkomt uit egocentrisme.

Commentaar geven is niet mogelijk.