Privacy verklaring

Privacy verklaring

Bedrijfsnaam; Medium Marisa, onderdeel van het MediumCollege
Postadres: Bunschotenmeen 11 3844 HE Harderwijk – KvK: 08200359 – T 0031-6-40737094
E marisa@mediummarisa.nl

 

  1. Persoons gegevens.

Medium Marisa vraagt op het moment dat er een afspraak gemaakt wordt voor een consult contact gegevens te verstrekken te weten; Naam, telefoonnummer en e-mail adres.

1a.  Doel persoonsgegevens;

Deze gegevens worden Medium Marisa ons in onze administratie opgenomen om de afspraak te kunnen bevestigen en om in geval van nood u als consult nemer te kunnen bereiken als een consult onverhoopt wordt geannuleerd. Tevens worden naam en bankgegevens opgenomen in de boekhouding. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de afhandeling en administratie van betalingen voor haar diensten.

1b. Bewaar termijn persoonlijke gegevens;

Alleen de naam van de consultnemer wordt gekoppeld aan een factuurnummer en deze gegevens worden maximaal 10 jaar bewaard in de boekhouding, zoals dat wordt voorgeschreven door de belastingwet. Overige gegevens worden direct na het consult en de afhandeling van de betaling verwijderd uit onze gegevens.

Consult inhoudelijke informatie wordt direct na het consult meegegeven aan de consultnemer,. Er wordt geen inhoudelijke consult informatie bewaard.

1c. Uw gegevens worden gedeeld met;

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden.

1d. Persoonlijke gegevens inzien, aanpassen of verwijderen;

Omdat er geen persoonlijke gegevens bewaard worden, buiten de gegevens in de boekhouding, (naam, datum consult en bankrekeningnummer indien van toepassing) kunt u uw gegevens niet inzien, opvragen of wijzigen.

  1. Websites;

Medium Marisa registreert geen IP adressen van bezoekers van haar website en registreert ook geen ip adressen van mensen die via het contactformulier een consult aanvragen.

De gegevens op het contact formulier worden gebruikt om de afspraak voor het consult tot stand te brengen. Na het consult worden deze gegevens verwijderd. Alleen naam, datum consult en bankrekeningnummer indien van toepassing worden bewaard in de boekhouding.

2a. Gegevens Website bezoekers;

Medium Marisa houd geen bestanden bij van de bezoekers van de website en wij gebruiken geen Google Analystics om bij te houden wie onze website bezoeken. Wel bekijken wij het aantal bezoekers van de website. Deze gegevens worden niet geregistreerd of bewaard. 

2b. Foto en Filmmateriaal op de websites, facebook, tv en internet tv:

Prive consulten:

Er worden door Medium Marisa tijdens een privé consult geen foto’s, film- en of geluidsopnames gemaakt. Als de consultnemer dat wenst kan hij of zij zelf een geluidsopname maken voor eigen gebruik.

Publiekelijke consulten:

Medium Marisa behoud zich het recht om foto-, film- en geluidsopnames te maken van demonstraties Mediumschap en Paranormale tv en of internet tv programma’s. MP3 Productions is onderdeel van het MediumCollege en zal over het algemeen de foto-, film- en geluidsopnames uitvoeren. Voor aanvang van de opnames zal duidelijk gecommuniceerd worden wanneer deze opnames gemaakt worden, zodat bezoekers, studenten en deelnemers aan deze evenementen van te voren weten dat er foto-, film-, en geluidsopnames gemaakt worden. Mochten er mensen zijn die hier bezwaar tegen hebben, dan zal hen gevraagd worden het evenement niet te bezoeken of de ruimte te verlaten. Deze foto- en filmopnames hebben een informatief karakter. Het delen van kennis en passie en om mensen  te informeren, voor te lichting te geven over de Paranormale branche. Tevens worden deze opnames gebruikt voor reclame- en promotiedoeleinden. Dergelijke opnames worden dus niet gezien als persoonsgegevens. Er is daarom ook geen sprake van een beperkte bewaartermijn. Dit beeldmateriaal mag door het MediumCollege onverminderd gepubliceerd worden.

  1. Beveiliging van uw gegevens;

Medium Marisa neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij worden geadviseerd en ondersteund door verschillende ICT adviseurs.

  1. Nieuwsbrief ;

Medium Marisa verzend geen nieuwsbrieven. Er worden circa 6 nieuwsbrieven verspreid per jaar door het MediumCollege verstrekt. Deze wordt gedeeld per e-mail. Alleen mensen die zich specifiek hebben aangemeld om de nieuwsbrief  van het MediumCollege ontvangen deze nieuwsbrief. Aanmelden voor de nieuwsbrief is mogelijk via de website van het MediumCollege, of door een  e-mail te verzenden of door een telefonisch verzoek.

4a.       Afmelden voor de nieuwsbrief;

Afmelden voor de nieuwsbrief van het MediumCollege kan door  een e-mail te zenden met daarin het woord “afmelden” naar informatie@mediumcollege.nl. U wordt dan per omgaande uitgeschreven voor de nieuwsbrief.

Medium Marisa wil u er op wijzen dat het  mogelijkheid is om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons